„Очакваме по някакъв начин някой да се свърже с нас от похитителите. Всички сили, които контролират безопасния трафик в района на Аденски залив и Арабско море, са информирани“, уточни кап. Александър Калчев, директор на Параходство БМФ.

Последните координати на кораба са били на около 400 мили източно от Сокота. За първи път в този район се случва подобен инцидент, тъй като не е пиратски.